תביעת גירושין

כיום רבים מבני הזוג אשר נישואיהם עלו על שירטון שבו הם כבר לא רואים את הדרך חזרה,
החליטו בנחישות רבה על תביעת גירושין .ההתלבטויות של זוגות רבות האם להתחיל את
 התהליך בפנייה לבית דין רבני או להגיש את תביעת הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה
ולרכוש לעצמם את היתרון על הצד השני המעורב בפרשה בהליכים שייפתחו אם המשא ומתן
יכשל.
קחו דקה, גשו אל בר מים קרים וחמים , מזגו לכם כוס וקיראו בעיון את הנאמר:
הדיון עצמו ינסה קודם כול לנסות לפתור את הבעיות בדרכי שלום מתוך נטילת סיכון בו הצד השני יוכל לפעול לפניהם בנקיטת הליכים משפטיים והצד השני יוכל בעצם לזכות ליתרון לפניהם.כיום זוגות ההולכים להתגרש צריכים לדעת כי ההחלטה החשובה ביותר אותה עליהם לעשות מייד אחרי ההחלטה הסופית להתגרש.
ההחלטה הישירה של תביעת גירושין תשפיע משמעותית על הצורה בה יתנהל המשא ומתן בין שני הצדדים.בשביל לדעת איזה מבין שני הצדדים יוביל יש להגיע להבנות מלאות.כאשר שני הזוגות אינן מגיעים להסכמה מלאה בכול הנושאים ובכול הפרטי הפרטים לא ייחתם ההסכם.
כיום ההסכמות החשובות ביותר הן כקליפת השום שכן במקרים רבים ישנה הסכמה רחבה בין בני הזוג וכאשר התהליך של שני בני הזוג מתמשך העימות המשפטי נגרם מאי הסכמות בשולי הדברים החל מוויכוחים על נושאים קלים אפילו על סכומים פעוטים של כסף,למי שייכת הדירה,למי שייך מה ואיך לבצע חלוקת רכוש הוגנת בין שני הצדדים.קיים יתרון מסוים קיים לצד המפנה את הבקשה ראשון לבית הדין הרבני.
מכיוון שישנם שיקולים כבדי משקל מדוע להגיש את בקשתך ואת תביעתך לבית המשפט או לבית הדין הרבני.כאשר הזוג גיבש כבר את ההחלטה הסופית על תביעת גירושין או מייד כאשר נודע כי פני הצד השני הולכות לגירושין ללא כול רצון לנסות לייצב את המצב ולשפרו.אנו לומדים כי האדם הקודם בזמן זוכה ליתרון מסוים על הצד השני מי שבעצם מגיש את תביעתו ראשון הוא זה שמכתיב את סדר היום לצד שכנגד בדיונים ולמעשה הוא כופה את בן הזוג לדון בנושאים השונים העולים על הפרק ובזוויות השונות של הנושאים.
כאשר הצד הראשון מגיש את תביעת הגירושין יש לו את היתרון השייך לצד שמתקיף ראשון את הצד השני.יש לו את האסטרטגיה של המאבק כולו ולהכתיב את סדר היום של הדיונים בכול הנושאים השונים מנושא חלוקת הרכוש וחלה בהחזקת הילדים.הצד שיורה את החץ ראשון קובע למעשה באיזה בית משפט יקיימו את הדיונים,מתי יערכו את הערכאות,באיזה נושאים ידוברו והוא בעצם יקבע את הזמנים ואת האסטרטגיה שלו בעודו מוכן לעומת הצד השני.
דבר זה יכול להטות משמעותית את הכף לטובתו אך כמובן גם לעיתים לרעתו,מכיוון שקיימים הבדלים משמעותיים בחוקים לפיהם דנים בכול ערכאה ,בצורת הדיון ובכול הצורות השונות בהם יתקיימו הדיונים ובצורת כמות הראיות הנדרשות ובגורמים נוספים.לעיתים בית הדין הרבני נוהג לפסוק דמי מזונות נמוכים יותר מהמקובל בבית דין לענייני משפחה.
זוגות רבים בעת תהליך תביעת הגירושין זוגות רבים מתחילים לשכור עורך דין שיעזור להם בתביעות השונות והמשונות.במידה והצד השני שכר עורך דין לפני הצד הראשון ושילם לו את מלא התשלום ,נוצר מצב בו התביעה אשר מוגשת נגדך גורמת לך לשלם את כול ההוצאות הכרוכות בכך,באמצעות משאבים האמורים להיות משותפים.ברוב המקרים נוצר מצב בו התביעה אשר מוגשת נגדך ממומנת בפועל מתוך כיסך האישי באמצעות משאבים האמורים להיות משותפים.
ברוב המקרים בהם מצב זה קורה נוצר מצב בו לא יהיה באפשרותך לממן את ההוצאות השוטפות של כול התהליכים המייגעים והמסובכים,שכן על חשבונות הבנק ושאר נכסי המשפחה כבר הוטלו עיקולים שהתבקשו במסגרת התביעה שהוגשה על ידי הצד השני.האדם הפונה ראשון לבית המשפט מתסכל למעשה את הצד השני לרוקן את חשבונות הבנקים ולהבריח רכוש.
אדם הניגש ראשון לבית המשפט יכול לקבל צווי עיקול וצווי מניעה המונעים את ביצועם של פעולות דילול של כספך וברכושך האישי.
כיום ישנה אפשרות של עיכוב יציאתו של בן הזוג מהארץ למניעת הימלטות תוך הישארותך בחוסר כול וללא אפשרות לקבל גט.עצם הגשת התביעה מצד התובע מסמלת מין הפגנת כוח המסמנת כי הפסקת להיות כחומר ביד היוצר. מהיום אתה תוכל לקחת את האחריות על התהליכים השונים והצד השני אינו מעלה כלל על דעתו שישנה אפשרות של הרמת ראש מצידך.כאשר שני בני הזוג אינם מצליחים להגיע אל ההסכמה בנושא הפרידה בצורת הסכם גירושים אז הנושאים השרויים במחלוקת ביניהם יתבררו בפני בית דין רבני או בבית משפט לענייני משפחה.
תביעת הגירושים היא המוצא האחרון לאחר שכבר בני הזוג ניסו את הכול על הצד היפה ביותר להגיע אל העמק השווה ביניהם.כאשר ברור מעל לכול ספק כי הדרך היחידה להמשיך היא גירושים,ומצד שני נראה כי אין סיכוי להיפרד תוך הסכמה באמצעות הסכם הגירושים,נוצר מצב בו בן הזוג המגיש את התביעות במסגרת הגירושים ראשון זוכה לקבוע היכן יתברר נושא הגירושים אם בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה.כל זאת לפי הערכאות הקיימות כאמור ובכך הוא מכתיב את סדר היום של תביעת הגירושין.
מצב זה של ריצה של בני הזוג כדי לקבוע את המקום בו יידון הנושא הגירושין שלהם נקרא מרוץ סמכויות.במידה ובן הזוג ינסה לקבוע עובדות בשטח כמו ריקון חשבונות הבנק או בריחה מן הארץ עם הסכום הכולל של בני הזוג,בתי הדין ובתי המשפט יכולים להשתמש בשורה של צעדים זמניים היא לפיכך צעד הכרחי במקרים רבים.
ביהדות הגירושים מקבלים את התוקף רק לאחר שהבעל נותן את הגט לאשתו שהוא למעשה מסמל את התרת קשר הנישואים בין בני הזוג.ביהדות התלמודית הייתה דרך לגרש את האישה בעל כורחה,אולם בעקבות תיקון שעשה מאור הגולה רבנו גרשום מאור הגולה כבר כאלף שנה אין נוהגים לחייב את האישה בעל כורחה לתת גט לבעלה.כיום במדינת ישראל נערכים הגירושין בהתאם לדין האישי החל על בני הזוג כלומר אם בני הזוג הם יהודים כדת משה וישראל יהיו הגירושין לפי ההלכה.
במדינת ישראל על העדות השונות המחליטות להגיע לגירושין וכלל אינם משתייכים לעם ישראל יחול עליהם חוק מיוחד הנקרא חוק שיפוט בעניין התרת נישואין.על פי חוקים אלו החוק אינו יחול על בית דין דתי אלא על פי בית דין אזרחי.בית הדין האזרחי יסדיר היטב את כול חלוקת הרכוש ,את מזונות הילדים ואת כול שאר הדברים הקשורים בזה.
בית הדין האזרחי תפקידו לפתור את בעיות הגירושין בין אנשים שאינם מדת משה וישראל.בהקשר של דינים שונים החלים בענייני גירושין קיימות ערכאות שונות בבתי משפט שונים אליהן אנשים שאינם מדת ישראל יכולים לפנות ולקבל בבתי משפט אלו אתת הפתרונות להסדרים מסודרים.חשוב לדעת כי קיימת מחלוקת לגבי הערכאה המתאימה אליה יש לפנות בכול מקרה ומקרה והדבר עצמו תלוי בצד המעוניין בגירושין הסעד המבקש,הרכב השופטים וכיוצא בזה.
כיום במערכת המשפט בישראל קיימים מספר נושאים עקרוניים העומדים על סדר יומם של השופטים ממזונות האישה,החזקת הילדים,פירוק שיתוף ברכוש המשותף,הסדרי ראייה וביקור וכיוצא בזה אותם יש לפתור במקביל לגירושין.במערכת המשפט בישראל יש לדעת כי פועל בית המשפט לענייני משפחה המוסמך לדון בכול הסוגיות הללו וכן בהתרת נישואין של זוגות מעורבים או אלו אשר אינם משתייכים לעדה דתית מוכרת בישראל.
פעמים רבות מנהלים הצדדים המעורבים בפרשה מנהלים הצדדים הליכים בשתי ערכאות במקביל,כשלמשל הגירושים נידונים בפני בית הדין הרבני וסוגיית מזונות הילדים נדונה בבית המשפט לענייני משפחה.כאשר מתחילים את תהליך תביעת הגירושין מומלץ מאוד לא לשבור את הכלים ולנסות להגיע להסכמה,תוך הבטחת האינטרסים של שני הצדדים המעורבים בפרשה,ברוח טובה ותוך שימת דגש עיקרי על טובתם של הילדים.
את טובתם של הילדים יש לשים מעבר לויכוח בין ההורים על מנת לשמור על שפיותם של הילדים ולא להשימם לצד בפרשה.רבים הם ההורים ששמו צד את הילדים בתהליך שביניהם וגרמו להם נזק נפשי.כאשר ההורים מגיעים ביניהם להסכמה מומלץ לערוך אותה בסיוע איש מקצוע בצורת הסכם גירושין,לאחר שאישרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני באזור המגורים ולהגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני.
כאשר בני זוג אינם משתייכים לדת ישראל יש עליהם להגיש בקשה לקביעת סמכות שיפוטית לצורך התרת נישואין לבית המשפט העליון .הבקשה עצמה באה במקום הבקשה לגירושין.במידה ובני הזוג לא הגיעו אל ההסכמות הדרושות בשביל להגיע אל ההסכם רצוי לפנות באופן מיידי אל איש מקצוע המתמחה בדיני המעמד האישי ולנסות להקדים את הצד השני בפנייה לערכאות המתאימות.
כול זאת על מנת להיות הראשון שמביא את התביעה וכופה את הצד השני לערכאה אותה הגיש.זוגות רבים שהסתבכו בתהליכים המייגעים החלו לפנות למשרד חקירות על מנת לאתר את כול הרכוש הגנוב הנמצא בבעלות הצד השני ,לבדוק סיבת היעדרויות תכופות מהבית לצורך הצדקת עילה לגירושין,כגון בגידה,התמכרות להימורים וכדומה.
אדם הדורש להגיש את תביעתו עליו לאסוף את כול הראיות העשויות לתמוך בדרישותיו כגון הוצאת דיור,לימודים,מזון ,ביגוד,חוגים,תלושי שכר,דוחות מס הכנסה,חוות דעת,פסיכולוג או עובד סוציאלי אם יש דוחות מורים בבית ספר (במידה אם יש) הערכאות שמאי לגבי רכוש ,דפי חשבון בנק,קופות גמל,ביטוחים וכדומה.כדאי מאוד לזוגות הרוצים לזכות בייצוג הולם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום המעמד האישי .
עורך דין המתמחה בתחום זה מכיר היטב את החוק על כול תיקוני האחרונים,מעודכן בפסיקה הן של בתי הדין הדתיים והן של בתי המשפט האזרחיים ,בעל ניסיון בניהול משא ומתן עם עורכי דין אחרים העוסקים גם הם באותו התחום של ייצוג משפטי הולם לזוגות המגיעים אל החלטת הגירושין.
כיום עזרה ראשונית משפטית וייעוץ ניתנת בתוך שירותי הטוענים הרבנים המוסמכים,אך יש עלינו לדעת כי הטוען הרבני מוסמך לייצג לקוחות אך ורק בפני בית הדין הרבני ולא בפני בית המשפט לענייני משפחה,בעוד עורך הדין רשאי לייצג בכול הערכאות.כיום מומלץ לקבל המלצה על עורך דין מומחה שיעזור לתת מענה הולם בתחום וכן חשוב להתרשם באופן אישי מעורך הדין המועמד לנהל את התיק .אדם ההולך לקבל את הייעוץ הראשוני והפגישה הראשונית אמורה להיערך ללא תשלום.רק בהמשך העזרה של העורך דין יש לשלם על העזרה.חשוב ליזכור כי בבית המשפט רק עורך דין מוסמך יכול לייצג אותך בתביעה בבית המשפט.טוען רבני רשאי לייצג רק בבית הדין הרבני.
קיימות חברות שונות לייעוץ משפטי אולם רק עורך דין מורשה רשאי לקבל שכר טרחה עבור שירות וייעוץ משפטי ורק עורך דין נושא באחריות מקצועית לשירות וייעוץ משפטי שניתן על ידו.עזרה ראשונית לבן הזוג ניתנת על ידי הלשכה לסיוע משפטי.ישנה אפשרות של סיוע משפטי שעוזרת לבן הזוג להתמודד עם כול התהליכים המסובכים של בתי המשפט.
כאשר אינה קיימת הסכמה של אחד מבני הזוג לגירושין חייב בן הזוג המעוניין להתגרש להוכיח את קיומה של עילת הגירושין המוכרת בדיני ישראל.ישנם דייני בית דין רבני המקפידים מאוד על עילת גירושין ויש המקלים יותר,כאשר הם מבינים כי אי אפשר להכריח זוג לחיות ביחד.בכול אופן אין כול דרך לדעת מי ידון בתיק שלכם,ולכן כדאי שתגיעו לכול בית דין רבני כאשר אתם מוכנים מראש.
מסופר על אישה שהייתה נשואה בשנת 1999 ולאחר כשלוש שנים של ויכוחים יום יומיים הגיעה אל ההחלטה כי אינה יכולה יותר לגשר בין הפערים הגדולים שנוצרו בינה לבין בעלה.האישה פנתה אל בית הדין הרבני ופתחה בתהליך הגירושין בכוחות עצמה,במסגרת בית הדין הרבני בעלה של סימה הודיע לה שאין לו כול כוונה להתגרש ממנה, וכי הוא לא ייתן לה גט ויתנגד לגירושין.
כאשר הלכה סימה אל בית הדין הרבני היא נשאלה בידי הרבנים מדוע מעוניינת היא להתגרש מבעלה.סימה אשר לא ידעה את החוקים של בית הדין ענתה בתמימות כי רוצה היא להתגרש מכיוון שהיא רבה המון עם בעלה וכי היא חושבת שהיא אינה מתאימה לו.למרבה הפתעתה של סימה תביעתה לגט נדחתה בו במקום.
סימה גילתה בשלב מאוחר מידי כי בית הדין הרבני דורש ממי שרוצה להתגרש ללא הסכמת בן הזוג ,לבסס את בקשתו ואת סיבתו על עילת הגירושין הקיימת במדינת ישראל.אם סימה הייתה הולכת לקבל את הייעוץ המתאים יכלה סימה למצוא כנגד בעלה עילות רבות לגירושין ולהיות חופשייה זה מכבר.זוגות רבים אשר באים לבקש את הגט מאת בית הדין ממציאים סיבות שונות ,משונות ולא אמתיות שאין בינם לבין המציאות כול דמיון.
קיימים מספר מקרים לעילות הגירושין.עילת הגירושין מוכרת לפי דיני ישראל כאשר בני הזוג אינם מסתדרים ועל כן הצד המעוניין בגירושין מגיש את התביעה ואת הבקשה.בן הזוג המגיש את הבקשה מאת הבית דין הרבני נאלץ למצוא עילה מוכרת. כיום קיימים מקרים רבים אשר הצד היוזם את הגירושין נאלץ להסתיר את הטעם האמיתי לכך,למשל מערכת יחסים מחוץ לנישואין.קיימות עילות גירושין רבות שמאפשרות לבו הזוג להתגרש בניגוד לרצון בן הזוג השני.
אפשרויות של עילות הם לדוגמא:מומים,עקרות,כוח גברא וכיוצא בזה.קיימות עילות רבות שנובעות מהתנהגות בן הזוג כאשר נמצא מקרי סירוב מצדו של הבעל או של האישה לקיים יחסי מין.עילות נוספות לעילות תביעות גירושין יכולים להיות התנהגות פוגענית של בני הזוג,התנהגות המחשידה בצורה של בגידה,הכשלה בקיום הדת והתנהגות אלימה מצידם של בני הזוג.

אם אתם מעוניינים לדעת לרכוש ידע של .