חוזה גירושין

חוזה הגירושין אשר בה בהסכמה מצדם של שני בני הזוג הינו הדרך היותר קלה והנעימה לסיים קשר של שנים בין בני זוג.כאשר שני בני הזוג עושים ביניהם חוזה גירושין לאחר מערכת יחסים כושלת בין שניהם.
כיום ישנה האפשרות להגיע לחתימת הסכם גירושין לאחר הליך גישור ומבלי שכף רגלכם תדרוך בבית המשפט,למעט לצורך אישור ההסכם.ישנה אפשרות להגיע לאישור הסכם גירושין אחר סבב תביעות בית המשפט.לפני שנכנסים לסבך שאין לצאת ממנו תמיד עדיף להגיע להסכם גירושין ולא להמתין לכך שגורלכם יקבע על ידי החלטות ופסקי דין שניתנו במסגרת הליכים משפטיים.
כאשר עורכים את הסכם הגירושין הכולל הוא אמור להתייחס לשלוש סוגיות מרכזיות.בין חוזה הגירושין יש לקיים הסדרים על החזקת הילדים ,משמרות ראייה והסדרי ראייה.בין בני הזוג קובעים את זהות ההורה המשמורן,את הסדרי הראייה לפיהם יתנהלו ההורים והילדים ביום יום,את הסדרי הראייה ביום יום קובעים ההורים ביניהם,הן את הסדרי הראייה בסופי שבוע והן את הסדרי הראייה בתקופת החגים והחופשות.
כמו כן ההורים יקבעו את דרך פעולתן לאחר הגירושין .במסגרת זו ניתן להסכים על אופן הוצאת הילדים מהארץ ,אם בכלל על הערבויות שיש לתת על מנת להוציא את הילדים מהארץ,על דרך חינוכם של הילדים וכן את כול ההחלטות הקשורות לילדים. כאשר שני בני הזוג באים לחתום על הסכם הגירושין הם צריכים לדאוג למזונות הילדים ולחלק ביניהם את הצורך לדאוג לכול מחסורם של ילדיהם ,כך שלא יפלו בין שני הצדדים.
בני הזוג קובעים ביניהם בתוך הסכם הגירושין את הסכום שיקבע וישולם מידי חודש.בני הזוג קובעים ביניהם את כול התוספות המיוחדות או את אופן חלוקת ההוצאות המיוחדות בין ההורים,את מועד תשלום מזונות הילדים ,את דרך ההוצאה על החלטות מסוימות ועוד.בני הזוג במסגרת החוזה העוזר להם וחוסך מהם המון מאמצים כלכלים של עורכי דין ומאמצים להגיע להסכמים דרך בתי המשפט.
חלוקת הרכוש היא משהו ששני בני הזוג שמים על הפרק בנוסח הסכם הגירושין.יש להתייחס לכול ההיבטים הרכושים של התא המשפחתי,דירת מגורים,זכויות סוציאליות,חסכונות,חשבון בנק,עסקים שונים ,מניות,זכויות אחרות וכיוצא בזה.הסכם הגירושין צריך להיות ברור ומובן על מנת שלא יתעוררו בעיות פרשניות לאחר מכן.
כאשר שני בני הזוג סוגרים ביניהם את חוזה הגירושין הם מגיעים אל ההסכם אותו שניהם צריכים לערוך בצורה ברורה ומובנת על מנת שלא יתעוררו בעיות פרשניות לאחר מכן. לאחר שסוגרים את ההסכם יש להביאו אל אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולאחר שהסכם הגירושין מאושר ומקבל את התוקף של פסק הדין ניתן לפעול על פיו.
כאשר עורכים את הסכם הגירושין שלא אושר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני .דבר זה אינו מחייב את הצדדים החתומים עליו.את ההסכם גירושין הנערך ומאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אינו הליך פורמאלי ובית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבניים מסרבים לאשר הסכם גירושין אשר נראים כנוגדים את טובת הקטינים או שאינם מוסריים או חוקיים.במסגרת חוזה הגירושין שני בני הזוג עורכים ביניהם הסכם גירושין במסגרת של מתווך ביניהם אשר הוא נטרלי ועוזר להם להגיע אל העמק השווה ולפתור את הבעיה ביניהם בצורה ישרה והוגנת.
הסכם הגירושין הינו הסכם מחייב וניתן לבטלו רק מכוח הפרתו או מכוח עילות חוזיות כנגד טעות,הטעיה,כפיה,תרמית ועושק.קיימים המון קשיים על בני הזוג מצידם של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים לצד המבקש לסגת מהסכמות לאחר הסכם הגירושין ,ועל כן רצוי לבדוק היטב את ההתחייבויות אותן נוטל על עצמו כול אחד מהצדדים. במידה ולא קדמו הליכים משפטיים בעניין מזונות הקטינים ,הסכם הגירושין אינו מחייב אותם והם רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים עצמאית לאחר מכן.
כאשר קדמו לאישור הסכם גירושין הליכים משפטיים בעניין מזונות הקטינים יש בדרך כלל להוכיח שינוי נסיבות מהותי על מנת לשנות את סכום מזונות הילדים שנקבע בהסכם הגירושין. לעיתים רבות בני הזוג מתלבטים ביניהם על דבר השאלה אם הסכם הגירושין אותו חתמו הינו הסכם רצוי וטוב להם,אף לאחר שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין.
בני הזוג שואלים את עצמם שאלה זו בעקבות חתימה פזיזה על הסכם הגירושין,אף אם לא נבדוק את כול העובדות ואת היכולת הכלכלית של כול אחד מהצדדים לעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו או בהסדרים כלכליים שהוסדרו במסגרת הסכם הגירושין. במידה ושני בני הזוג ערכו את ההסכם ואחד מתוכם רוצה לבטלו ,ככול הסכם קיימות הוראות ברורות בחוק החוזים וניתן לבטל את החוזה אך ורק אם קיימת עילה קבועה בחוק החוזים ,כעילה לביטול החוזה.
ההלכה בבית דין הרבני קובעת כי כדין הסכם ליחסי ממון בין בני הזוג הוא כדין חוזה רגיל.כאשר ההסכם נעשה ומאושר בידי בית המשפט המחוזי או על ידי בית הדין הדתי לפי סעיפי יחסי ממון בין בני זוג. מכאן שטעות או הטעיה שיש בהן כדי לגרום לביטולו של חוזה רגיל,יש בהן כדי להביא לביטול ההסכם שבין המערער לישיבה.
הסכם הגירושין מאושר ומקבל לאחר מיכן את התוקף שלו כפסק דין.בהסכם עצמו על כול פרטיו שלובות תכונות החוזה מחד ותכונותיו של פסק הדין מאידך המאשרים את ההסכמה והמעיד על סיום ההתדיינות שלגביו גובשה ההסכמה מאידך. הסכם הגירושין הוא אינו ככול הסכם הנערך בין שני צדדים ,ההסכם עצמו כולל ויתורים משני הצדדים כך ששניהם יהיו מרוצים.
בעת עריכת ההסכם קיים האינטרס של היחיד לסיים את ההתדיינות הציבורית בהקדם.הסכמים מסוג זה אין פשוט לבטלם כלאחר יד לאחר שנחתמו כבר.אינטרס זה עמד על פי חוק מספר 3 לחוק יחסי ממון בין בני זוג.הסכם הממון מחויב להיות מאושר ואם עוד לא אושר ההסכם חסר תוקף.
הסכם הממון אינו ניתן לשינוי ללא הסכמת שני הצדדים בכתב כשהשינוי אף הוא יאושר על ידי מי שהסמיכו המחוקק לכך.על אף תמיד יש את הפרצה השיפוטית בדבר ביטול ההסכם וניסוחו מחדש דבר זה הוא מסובך מאוד וכרוך בקשיים רבים.על אף שקיימת אפשרות ביטול הסכם הגירושין ,באופן מעשי בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לדחות תביעות לביטול הסכם גירושין ואינם מאפשרים כלל וכלל להפוך זאת כהלכה למעשה.
גם אם למבקש ביטול ההסכם הגירושין עומדות עילות ביטול ראויות מבחינה משפטית. בתי המשפט נוהגים במקרים אלו של גמר חתימת הסכם בין הצדדים שחזרה על עצמה בפסקי דין רבים ,מעידה על החשיבות שיש לייחס להסכמי גירושין .מצד אחד מדובר בהסכם ארוך טווח ובעל השפעה מכרעת על עתידו של המתקשר בו.
מצד שני לאחר אישורו של הסכם הגירושין כמעט ולא קיימת כלל אפשרות משפטית וחוקתית לשנות בו כול שהם סעיפים או לשנות אותו.כול האמור אינו חל על תביעה להגדלת מזונות הילדים שנחתמו בהסכם הגירושין שכן פסק דין הלכתי קובע כי הילדים עצמם אינם מחויבים בהסכם הגירושין שנחתם בין הוריהם ואינם כפופים לסכומי המזונות שנפסקו בהסכם גירושין זה.מטרת הפסיקה של בית המשפט היא לבחון את עניין המזונות בין בני הזוג שנפסקו בהסכם גירושין זה .
גם בעניין זה פסיקה ענפה שמטרת לבחון האם עניין המזונות נבחן על ידי בית המשפט טרם אישור ההסכם.במקרה כזה קיימת האפשרות לשנות את סכום המזונות שנקבע רק לאחר שהוכח שינוי נסיבות מהותי.