תעודת גירושין

כיום החוק בישראל על פי ההלכה מחייב את האדם הרוצה להתחתן מחדש להראות את תעודת הגירושין.תעודת הגירושין ניתנת על ידי רב לאחר תהליך הגירושין בין בני הזוג.
גירושין בארץ יעשו על פי השיוך העדתי.מתפקידו של בית הדין אשר מוסמך לפסוק על ידי כשלושה רבנים לאשר פסיקה לבני זוג יהודים בלבד.בית דין שרעי מוסמך לפסוק למוסלמים בלבד.ישנה מחלקה לאנשים נוצרים שהיא אחראית רק לבני זוג נוצרים בלבד.
בית המשפט הוא האחראי לזוגות מעורבים.וכאשר עורכים את ביטול הנישואין דבר זה נקרא גירושין.אין דבר כזה להתגרש ללא תעודת גירושין.זוג שהתגרש ללא תעודת גירושין לא יוכל להתחתן שנית.כאשר באים להתגרש מחויבת הסכמתם של שני הצדדים וחייב מבחינה הלכתית כי יהיו שני עדים ,תעודת גירושין וחתימה של הבעל המגרש את אשתו.
המטרה של הנוהל מבחינה משפטית היא לקבוע את הטיפול ברישום מצב אישי,על סמך גירושין שנערכו בישראל.התנאים והדרישות של טקס הגירושין הם:נוכחות אישית של שני בני הזוג בטקס,תעודת זהות,עדים המעידים כי זה מה שהם ראו,תעודת גירושין אשר ניתנה על ידי הגורם המוסמך לכך על פי השיוך העדתי,חובה שיהיה בית דין מוסמך ולא איזה בית כנסת מאולתר שלש אנשים העורכים טקס לפי מה שלמדו בספרים,חייב להיות רב המוסמך לכך,השירות עצמו של התהליך הוא אינו כרוך בתשלום.
בבתי הדין של המוסלמים מתקבל פסק דין מבית השרעי בו נכתב כי מדובר בגירושין אחת קטנה.זנו מושג המשמש להחלפת אישה בעתיד בבתי הדין המוסלמים.יש לצדדים לעדכן את המצב האישי בקובץ.יש להוסיף הגבלה ,מצב אישי ומלל רשום לגירושין.
אצל המוסלמים יש לרשום ולהוסיף "גירושין אחת קטנה".במידה והתושב יינשא בשנית לתושב השטחים יש לדרוש פסק דין בו נאמר מפורשות כי מדובר בגירושין סופיים מאשתו הקודמת .לאחר שיוצג פסק הדין יש למחוק ההגבלה מצב אישי.
חשוב לזכור כי על פי חוקי בית הדין המוסלמי הכול בא בבחינת הסכמה של אנשים ולא כבחינה שאותה מחויבים לקיים.הקביעה הרבנית היהודית היא היכולה ללמד אותם איך לקיים את התהליך בצורה הנכונה מכיוון שכול ההלכה נגזרת מתורת ישראל.כאשר מתקבל פסק דין הצהרתי מבית המשפט או בית דין מוסמך בארץ יש לעדכן הקובץ מבלי להמתין כ 45 ימים.
אם במידה ופסק דין הגירושין במעמד צד אחד ,יש לעדכן את הגירושין אצל שני בני הזוג.את הפסק דין ההלכתי יש לצלם ולתייקו בתיק האישי.במידה והתושב יינשא בשנית לתושב השטחים יש לדרוש פסק דין בו נאמר מפורשות כי מדובר בגירושין סופיים מאשתו הקודמת לאחר שיוצג פסק הדין.במידה והמבקש המציא תעודת גירושין שנערכו באחת השגרירויות בארץ ,יש להודיע לאדם כי הגירושין אינם תופסים ויש לערוך אותם בשנית בבית הדין הרבני.
יש לציין בגיליון הרשום הממוחשב כי הוצגה תעודת גירושין כדת וכדין שנערכו בקונסוליה ואינה קבילה.יש לזכור כי זוגות שנישאו אצל כתות הרפורמים או בנישואים אזרחיים אינם נחשבים כלל וכלל לנשואים וילדיהם ממזרים וחתונתם אינה חתונה וזוגיותם אינה זוגיות אלא נחשבת כחבר וחברה.בעת שהם הולכים להתגרש צריך לשאול רב המוסמך מכיוון שמבחינה הלכתית אין להם כול מעמד אלא הם נחשבים רווקים לכול דבר.
אצל הזוגות שנישאו כדת מושה וישראל ורוצים להתגרש הם מחויבים לעשות זאת בבית דין ,על פי שני עדים ועם רב מוסמך ותעודת גירושין המעידה על כול טקס הגירושין.